سرمایه اهدایی و تغییرات سرمایه در حسابدرای شرکت ها

حسابداری هزینه های انتشار سهام
حسابداری هزینه های انتشار سهام
July 10, 2018
مبادلات و معامله حسابداری
July 19, 2018

سرمایه اهدایی و تغییرات سرمایه در حسابدرای شرکت ها

سرمایه اهدایی و تغییرات سرمایه

سرمایه اهدایی

گاهی اوقات ممکن است ، دولت ، سازمان های غیر انتفاعی و یا سایر اشخاص دارائی ها را بطور رایگان در اختیار واحد تجاری قرار دهند ، و حتی ، ممکن است از طریق خود سهامداران شرکت نیز باشد ، طبق استاندارد های حسابداری (( دارایی اهدایی )) که در انتقال یکجانبه ( انتقال یک طرفه دارای ها از طریق صاحبان واحد تجاری یا سایر اشخاص به واحد تجاری ) تحصیل می شود . باید بر مبنای ارزش متعارف دارائی ها ی دریافتی در دفاتر ثبت گردد. ( دارائی  اهدایی به ارزش متعارف بدهکار ، سرمایه اهدایی بستانکار ) . حساب سرمایه اهدایی غیر قابل تقسیم بوده ، معمولا بین صرف سهام و سود انباشته در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش می گردد.

گاهی اوقات ، دولت یا سازمان های غیرانتفاعی ، انتقال یا واگذاری دارائی بطور رایگان را مشروط به ایفای تعهداتی از طریق واحد تجاری می نمایند، که در این گونه موارد ، تا تحقق تمام شرایط ، دارایی اهدایی به عنوان دارایی احتمالی تنها در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا می شود . در صورتیکه دارایی تحصیل شده بطور رایگان ، جز دارائی های استهلاک پذیر باشد ، بایستی در قبال استفاده از آن ، استهلاک آن را محاسبه و در دفاتر ثبت نمود .

تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه در شرکت های سهامی تابع مقررات و الزمات قانونی است . در زمان تاسیس شرکت سهامی ، به علت محدودیت در فعالیت واحد تجاری ممکن است ، نیاز به سرمایه کلان نباشه ، به همین دلیل در زمان تاسیس بخشی از سرمایه مجاز شرکت مطابق با قانون ؛ تعهد و واریز می گردد، به مرور زمان با توجه به توسعه فعالیت مبلغ مورد نیاز تعهد شده از پذیره نویسان براساس آگهی وصول می گردد، در صورت کسری منابع مالی مورد نیاز ازطریق استقراض در مقابل صدور اوراق قرضه ( اوراق مشارکت ) یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و نیز از طریق صدور سهام جدید این عمل تحقق می یابد .

در مواردی ممکن است ، سرمایه شرکت ها بیش از میزان مورد نیاز واحد تجاری باشند ، که شرکت اقدام به کاهش سرمایه خود کرده و مبلغ اسمی سهام را کاهش داده ، تفاوت را به صاحبان سهام بازپرداخت می نماید . در صورت عدم وصول مبلغ تعهد پذیره نویسان نیز ، سهام شرکت کاهش داده می شود .

تغییرات سرمایه شرکت از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد :

 

  • افزایش سرمایه در شرکت های سهامی
  • کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

برگفته از کتاب حسابداری شرکت ها نوشته دکتر حسن همتی

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *