روش های خرید و فروش کالا
July 29, 2018
سابقه تاریخی صورت جریان نقدی
August 7, 2018

شرکت ها ممکن است ، توزیع سود سهام را از محلی غیر از دارائی های پولی بین صاحبان سهام توزیع نمایند. طبق اصول پذیرفته شده جسابداری سود سهام غیر نقدی ، انتقال یک جانبه دارایی غیر پولی بین یک واحد تجاری و مالکین آن می باشد. طبق بیانیه شماره 29 ( APB ) استاندارد حسادباری ، توزیع سود سهام به صورت غیر پولی معادل ارزش متعارف دارایی غیر پولی واگذار شده در دفاتر ثبت می شود.

ارزش متعارف دارائی های غیر پولی معادل ارزش تحقیق یافته اموال فروخته شده در روزهای نزدیک به تاریخ توزیع سود سهام بین سهامداران می باشد.

برخی از حسابداران ارزش اموال غیر پولی را در زمان اعلام سود سهام غیر نقدی و برخی دیگر زمان توزیع را مبنای ارزشیابی قرار می دهند. بنابراین وقتی که سود سهام غیر نقدی توسط شرکت اعلام می شود ، واحد تجاری دارائی های غیر پولی قابل توزیع را بر مبنای ارزش متعارف بازار ارزشیابی نموده ، تفاوت بین ارزش دفتری و رزش متعارف دارائی غیر پولی به عنوان سود یا زیان حاصل از واگذاری دارائی در تاریخ اعلام سود سهام شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

مثال :

فرض کنید هئیت مدیره شرکت سهامی (الف) براساس رای مجمع عمومی ، تصمیم به توزیع سود سهام غیر نقدی به شکل موجودی کالا به جای وجوه نقد را دارد.

در تاریخ 1/7 توزیع سود سهام براساس رای مجمع عمومی سهامداران اعلام شد. سود سهام غیر نقدی در تاریخ 1/8 به سهامدارانی که نام آنان تا تاریخ 21/7 در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد ، پرداخت می گردد.

ارزش دفتری موجودی کالا در تاریخ اعلام سود سهام بالغ بر 10000ریال و ارزش متعارف آن به مبلغ 15000ریال ارزشیابی شده است .

ثبت های لازم در زمان اعلام و پرداخت سود سهام غیر نقدی به قرار زیر خواهد بود:

 

  • اول مهر ماه – تاریخ اعلام سود سهام :

 

سود انباشته                                             15000

سود سهام غیر نقدی پرداختنی                                               15000

ثبت اعلام سود سهام غیر نقدی

 

موجودی کالا

سود ناشی از افزایش موجودی کالا                  5000

ثبت افزایش ارزش دفتری موجودی کالا                                   5000

 

  • 21/7-تاریخ شناسایی سهامداران مسمول سود سهام غیر نقدی – ثبت ندارد
  • اول آبان – زمان توزیع یا پرداخت :

 

سود سهام غیر نقدی پرداختنی                      15000

موجودی کالا                                                              15000

ثبت توزیع سود سهام غیر نقدی

برگرفته از کتاب حسابداری شرکت ها نوشته دکتر حسن همتی

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *