حقوق صاحبان سرمایه ، منافع باقیمانده مالکان در موسسه است . به عبارت دیگر دارایی ها پس از کسر بدهی ها ، حقوق صاحبان سرمایه نامیده می شود .در این قسمت باید تعداد یا ارزش اسمی سهام سرمایه را افشا بکنیم  از جمله حساب هایی که در این قسمت ترازنامه جای می گیرند، می توان سرمایه ( سهام عادی ) صرف سهام ، اندوخته ها و سود و زیان انباشته را نام برد.

سرمایه قانونی یا اضهار شده شرکت است . سهام سرمایه برابر است با ارزش اسمی سهام عادی و ممتاز منتشره یا در جریان شرکت ، و بیانگر مقداری است که برای تقسیم سود در دسترس نمی باشد. سرمایه قانونی توسط قوانین دولت مشخص و در اساسنامه شرکت قید شده است .

هر طبقه از سهام ، ممتاز و عادی ، باید به ارزش اسمی ، و یا در صورتی که بدون ارزش اسمی است ، به ارزش اظهار شده شرکت ،  گزارش شود . جزئیات هر طبقه از سهام سرمایه ، شامل تعداد سهام مجاز ، تعداد سهام منتشر ، تعداد سهام در جریان و تعداد سهام پذیره نویسی شده ، قابلیت بازخرید آنها ، قابلیت تبدیل آنها ، و هر ویژگی یا توافق دیگر باید به طور جداگانه گزارش شود .

صرف یا کسر سهام

صرف سهام ، مازاد مبلغ دریافت شده بر ارزش اسمی سهام منتشره در زمان انتشاراست . هر گاه سهام در زمان انتشار به مبلغی کمتر از ارزش اسمی واگذار شود، مابه تفاوت مبلغ دریافتی و ارزش اسمی ، کسر سهام نامیده می شود.

 

سود انباشته

سود انباشته اساسا خالص سود انباشته شده شرکت ، پس از کسر سود های تقسیمی پرداخت شده ،  از زمان آغازفعالیت شرکت تا تاریخ ترازنامه است . در بسیاری شرکت ها ، سود انباشته ، مبلغ بزرگی در بخش حقوق صاحبان سرمایه آنها می باشد. مانده منفی ( بدهکار ) حساب سود انباشته ، کسری یا زیان انباشته نامیده می شودو معمولا زمانی ایجاد می شود که شرکت زیان های عملیاتی را تجربه می کند.

شرکت هایی که در مراحل پیشرفت هستند، معمولا سود کمتری را به سهامدارا نشان به صورت نقدی پرداخت می کنند و به جای آن ، تمام یا اکثر سود را برای سرمایه گذاری کجدد و توسعه تجاری حفظ می کنند.

 

اندوخته

تخصیص بخشی از سود انباشته جهت هدفی خاص یا طبق قانون و الزامات قرار دادی است .

برگرفته از کتاب حسابداری میانه نوشته دکتر شکراله خواجوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *