محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان

حقوق صاحبان سرمایه
August 9, 2018
محاسبه حق بیمه خدمات اجتماعی
October 1, 2018

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان

طبق قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه شاغلین در بخش خصوصی و دولتی باید براساس نرخ های معینی مالیات حقوق پرداخت نمایند.

این مالیات ها در اصطلاح حسابداری مالیات های تکلیفی نامیده می شود و سازمانهای دولتی و واحدهای تجاری مکلفند که راسا مالیات را از حقوق و دستمزد شاغل کسب نموده و به خزانه دولت واریز نمایند. حقوق و دستمزد ماهانه تا مبلغ معینی از مالیات معاف بوده و از باقیمانده با نرخ تصاعدی یا نرخ ثابت مالیات کسر میشود.

برخی از مزایای مستمر و غیرمستمر کارگران از مالیات معاف است. به عنوان مثال با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ هزینه سفر،فوق العاده ماموریت،حق سنوات،عیدی و پاداش پایان سال تا یک دوازدهم مالیات سالانه،و مزایای غیر نقدی از جمله اقلامی می‌باشند که از مالیات معاف هستند.

از آنجا که روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق معافیتهای مرتبط بر آن را هر ساله قانون تعیین می نماید لذا حسابداران حقوق و دستمزد باید از موارد قانونی مربوطه اطلاع کامل داشته و هنگام محاسبه مالیات معافیت های پیش بینی شده در قانون را منظور نمایند.

روش محاسبه مالیات

از آنجا که قانون مقرر داشته است مالیات بر درآمد حقوق از مجموع دستمزد مستمر و غیرمستمر سالانه به صورت تصاعدی با نرخ‌های متفاوت کسر می‌گردد،وزارت بهدا باید درآمد سالانه محاسبه شده و مالیات یک سال برآورده شود. سپس مالیات بر آورده شده برای یک سال،با توجه به دوره‌های پرداخت حقوق،(هفتگی،۱۵ روز یکبار،ماهانه) به اعداد ۱/۵۲،۱/۲۴،۱/۱۲ تقسیم شده و مالیات آن دور قلمداد می‌گردند.

طبیعی است که محاسبه مالیات،به شیوه فوق تقریبی خواهد بود. برای دسترسی به مبلغ قطعی مالیات در پایان سال مجموع حقوق و دستمزد ناخالص یکسال کارگر را بر اساس لیست های حقوق و دستمزد یک سال محاسبه نموده و مالیات قطعی را به دست می آورند. اگر مجموع مالیات کسر شده از حقوق کارگر در سه سال،با مبلغ قطعی محاسبه شده در پایان سال مطابقت نداشتن باید تعدیل لازم به عمل آمده قسمت اصلی آن در دفاتر منعکس می‌شود.

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر در آب‌های ساحلی در مهرماه به شرح زیر:

حقوق فوق العاده مستمر ماهانه 7.800.000

فوق العاده جذب،مستمر.  4.200.000

اضافه کار ساعتی،غیر مستمر.   1.500.000

مالیات حقوق و مزایای مستمر بر اساس مواد ۸۵ و ۱۳۱ (نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شده در تاریخ ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد و در سایر حقوق بگیران نیست از معافیت های مقرر در این قانون دو تا مبلغ ۴۲ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود) و مالیات مزایای غیر مستمر ۲۵% است.

محاسبه مالیات:

حقوق و مزایای مستمر یک ماه   12.000.000=4.200.000+7.800.000

حقوق ۱۲ ماه    144.000.000=12*12.000.000

حقوق مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی  118.080.000=25.920.000-144.000.000

مالیات تا ۴۲ میلیون ۱۰ درصد      4.200.000=10%*42.000.000

حقوق مشمول ۲۰ درصد مالیات85.000.000=42.000.000-100.000.000

مالیات حقوق مشمول ۲۰ درصد مالیات   11.600.000=20%*58.000.000

حقوق مشمول ۲۵ درصد مالیات    18.080.000=100.000.000-118.800.000

مالیات مشمول ۲۵ درصد   4.520.000=25%*18.080.000

جمع مالیات حقوق مستمری یکسان   20.320.000=4.520.000+11.600.000+4.200.000

مالیات یک ماه حقوق مستمر   1.693.333= 12/20.320.000

مالیات حقوق غیر مستمر مهر ماه  375.000=25%*1.500.000

مالیات بر درآمد حقوق مهرماه   2.068.333=375.000+1.693.333

برگرفته از کتاب اصول مفاهیم و کاربرد حسابداری نوشته محمود نبی زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *