محاسبه حق بیمه خدمات اجتماعی

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
September 30, 2018

محاسبه حق بیمه خدمات اجتماعی

قوانین مربوط به تامین اجتماعی کارگران مقرر می‌دارد که در ساعت معینی از حقوق ناخالص شاغل به سازمان خدمات اجتماعی پرداخت شود. این مبلغ (که اکنون معادل ۲۷ درصد حقوق و مزایا شاغلین زیر پوشش خدمات اجتماعی است)

 

برای تامین بازنشستگی،خدمات درمانی،از کار افتادگی،نقص عضو… دریافت می‌شود. طبق قانون درصدی از حق بیمه به وسیله کارگر و درستی از آن به وسیله کارفرما پرداخت می‌شود. (آخرین اصلاحیه قانون بیمه خدمات اجتماعی،۷ درصد به وسیله شاغل ۲۰ درصد به وسیله کارفرما پرداخت می‌شود.) باید اضافه نمود قانون معمولا برای دریافت حق بیمه مذکور حداقل و سقف معینی را تعیین می نماید. بعضی از اقلام حقوق ناخالص را نیز قانون از پرداخت حق بیمه معاف کرده است.

بیمه بیکاری

قانون واحدهای تجاری را مکلف نموده است که درصد معینی از حقوق و مزایای شغلی را به عنوان بیمه بیکاری به حساب دولت واریز نمایند. این درصد اکنون ۳ درصد حقوق و مزایا یک کارگر با رعایت سقف مربوط است که باید به دست یک کارفرما پرداخت شود.

سایر کسور

علاوه بر بیمه و مالیات،به طور معمول،مبالغ دیگری به طور ماهانه از حقوق و دستمزد کارگران کسر می‌شود. مهمترین عنصر عبارتند از وام بانکی،وام از واحد تجاری که کارگر در آن مشغول به کار میباشد،حق عضویت در اتحادیه های کارگری،بیمه عمر،بدهی ناشی از احکام صادره در مراجع قانونی،بلیط اتوبوس،غیبت غیر مجاز،جریمه و…

مثال

مازیار در یک واحد تجاری به کار اشتغال دارد. حقوق و مزایا نام برده که به صورت ماهانه پرداخت می‌شود،در اردیبهشت ماه به شرح زیر گزارش شده است.

حداکثر حقوق مشمول بیمه ۲۴۵۵۰۰ ریال در روز،حق بیمه سهم کارگر ۷٪،حق بیمه سهم کارفرما 20%،و بیمه بیکاری که به وسیله کارفرما پرداخت می شود 3% است.

حقوق مستمری ناخالص    6.920.000

اضافه کار مستمر و ناخالص  1.200.000

حق اولاد  250.000

با عایله مندی  320.000

 

 

محاسبه حق بیمه

چهار حقوق و مزایا مشمول بیمه (6.920.000+1.200.000) بیشتر از 7.610.500 ریال (سقف حقوق و مزایای مشمول) است، لذا مبلغ ریال مبنای محاسبه حق بیمه است.

حداکثر حقوق مشمول بیمه      7.610.500=31*245.500

بنابراین حق بیمه سهم کارگر و کارفرما عبارت است از:

حق بیمه سهم کارگر ۷ درصد 735.532=7%*7.610.500

حق بیمه سهم کارفرما ۲۰ درصد   1.522.100=20%*7.610.500

حق بیمه بیکاری سهم کارفرما ۳ درصد 315.228=3%*7.610.500

فقط 523.734 ریال از حقوق ناخالص کارگر کسر می شود و 1.750.415 (=228.315+1.522.100) ریال بقیه را،کارفرما می پردازند.

حقوق و مزایای ناخالص پس از کسر بیمه       8.157.265=523.735-8.690.000

پس از کسر کلیه دوره فوق( مثل مالیات و غیره )از حقوق و دستمزد ناخالص،وجوه باقیمانده حقوق و دستمزد خالص نامیده می شود که به شاغل پرداخت می شود.

برگرفته از کتاب اصول مفاهیم و کاربرد حسابداری نوشته محمود نبی زاده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *