ثبت سند سود سهام غیر نقدی

آگوست 5, 2018

ثبت سند سود سهام غیر نقدی

شرکت ها ممکن است ، توزیع سود سهام را از محلی غیر از دارائی های پولی بین صاحبان سهام توزیع نمایند. طبق اصول پذیرفته شده جسابداری […]