سپتامبر 30, 2018

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان

طبق قانون مالیاتهای مستقیم،کلیه شاغلین در بخش خصوصی و دولتی باید براساس نرخ های معینی مالیات حقوق پرداخت نمایند. این مالیات ها در اصطلاح حسابداری مالیات […]
جولای 21, 2018
حقوق و دستمزد

نظام های پرداخت حقوق و دستمزد

پرداخت مزد کارگران تابع قانون کار ، قانون مالیات های مستقیم ، و سایر قوانین مربوط است . از اینرو محاسبات مربوط به تعیین حداقل حقوق […]