آگوست 5, 2018

ثبت سند سود سهام غیر نقدی

شرکت ها ممکن است ، توزیع سود سهام را از محلی غیر از دارائی های پولی بین صاحبان سهام توزیع نمایند. طبق اصول پذیرفته شده جسابداری […]
جولای 8, 2018
ارزش دفتری سهام

ارزش دفتر سهام در حسابداری

ارزش دفتر سهام بستگی به تعداد سهام منتشر شده شرکت سهامی دارد.در مواردی که شرکت سهامی دارای سهم مممتاز و عادی باشد ، نحوه محاسبه ارزش […]