سیستم سند حسابداری

جولای 5, 2018

سیستم سند در حسابداری

سیستم سند روشی است که براساس آن می توان بدهیها و پرداخت های نقدی را با استفاده از فرم یا برگه ای که سند نامیده می […]